Wszystkie transakcje sprzedaży na StubHub International mają charakter ostateczny.

Po zakończeniu transakcji przez kupującego sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów zgodnie z warunkami podanymi w ofercie.

Jeśli nie możesz wywiązać się z warunków sprzedaży, StubHub International zastrzega sobie prawo do obciążenia Cię wszelkimi kosztami zapewnienia kupującemu odpowiednich biletów.

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących realizacji transakcji skontaktuj się z nami .